Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Friaksjer [norsk]    Utdeles til et selskaps aksjonærer ved en fondsemisjon. Tildelingsforholdet bestemmes av omfanget av fondsemisjonen i forhold til selskapets gamle aksjekapital.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA