Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fringilla montifringilla [latin]    Bjørkefink [norsk]   Brambling [engelsk]   1, 2 den 6.5. Happy Island i løpet av 9 dager.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no