Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Frontlappdemens [norsk]    - en uvanlig form for demens som begynner med tap av dømmekraft, tap av kontroll over oppførsel og perseverasjoner (gjentakelser). Språkforstyrrelser (telegramstil) ses også på et tidlig stadium. Forskjellige tilstander kan føre til frontallappdemens. Det vanligste er primærdegenerativ frontotemporal demens. Ved den uvanlige Picks sykdom ses typiske nevropatologiske forandringer. Frontallappdemens har ofte et langsomt forløp med gradvis økende kognitiv funksjons-nedsettelse, apati og til slutt fullt utviklet demens. Bildegjengivelse av hjernen (CT, MR, SPECT) kan vise atrofi av frontallappene.
Demensordliste © Pfizer AS