Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Fruit-hunter / Black-breasted Fruit-hunter [engelsk]    Fruktplukker [norsk]   Clamydochaera jefferyi E [latin]   i ind H Kinabalu Park 6., 1 ind sett + 2 ind H ss 7.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no