Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fruktplukker [norsk]    Fruit-hunter / Black-breasted Fruit-hunter [engelsk]   Clamydochaera jefferyi E [latin]   i ind H Kinabalu Park 6., 1 ind sett + 2 ind H ss 7.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no