Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Frykt fører til utskilling av adrenalin [norsk]    Fear leads to the secretion of adrenaline [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen