Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fuera [spansk]    [fo-ER-a] Utoversirkler med hendene
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim