Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fuging [norsk]    Ifylling av spalter mellom to komponenter.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no