Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fugit inreparabile tempus [latin]    Irretrievable time flies [engelsk]   (Virgil)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom