Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fugleinfluensa [norsk]    Avian influenza [engelsk]   En smittsom virussykdom som forårsaker opp mot 100 % dødelighet blant fugler. Mennesker kan smittes ved direkte kontakt med syk fugl, men viruset smitter ikke fra menneske til menneske.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen