Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fulica leucoptera [latin]    Gulpannesothøne [norsk]   White-winged Coot [engelsk]   Enkelte Humahuaca Rd 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no