Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Full House [engelsk]    hus [norsk]   Tre kort med samme tall eller verdi pluss to andre kort med samme tall eller verdi.
Pokerordliste © Nettpoker.nu