Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fullmaktskomiteen [norsk]    Credentials Committee [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Fullmaktskomiteen [norsk]    Credentials Committee [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet