Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Fulmarus glacialis [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Fulmarus glacialis [latin]    Sørhavhest [norsk]   Southern Fulmar [engelsk]   1 Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no