Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fulvous-breasted Woodpecker [engelsk]    Orientspett [norsk]   Dendrocopos macei [latin]   Sett tre dager: to ind. i Corbett 26.2., ett ind. Naini Tal 1.3. og ett ind. i Sat Tal 2.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no