Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fun [engelsk]    Moro [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
fungere [norsk]    serve [engelsk]   (på komité)
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Fun fair [engelsk]    Tivoli [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Funis, - [latin]    tau, streng [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fundus, -i [latin]    bunn, grunn [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fungus, -i [latin]    sopp [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Funiculus, -i [latin]    lite tau, streng [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Functio, -ionis [latin]    funksjon, virkning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Functus officio [latin]    Having discharged his duty and thus ceased to have any authority over a matter
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fundamentale faktorer [norsk]    Konkrete faktorer som påvirker utviklingen i verdipapirmarkedet. Eksempler på dette er renteutviklingen, samfunnsøkonomiske og politiske forhold, faktorer vedr. bransjen eller vedr. det enkelte selskap.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA