Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fun [engelsk]    Moro [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 33 omtrentlig(e)
Funk [norsk]    Funk [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Funn [norsk]    En eller flere petroleumsforekomster som samlet er oppdaget i samme brønn og som gjennom testing, prøvetaking eller logging er sannsynliggjort å ha bevegelig petroleum. Definisjonen omfatter både kommersielt og teknisk funn. Funnet får status som felt, eller inngår i et eksisterende felt, når plan for utbygging drift (PUD) er godkjent av myndighetene. (Se også Felt)
Oljeordliste © Oljedirektoratet
funnel [engelsk]    samle; lede [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fundus [med. el. latin]    Øverste del av et organ i kroppen. Eks. er fundus ventricculi den øverste delen av magesekken.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fungere [norsk]    serve [engelsk]   (på komité)
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Fun fair [engelsk]    Tivoli [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Funis, - [latin]    tau, streng [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
funksjon [norsk]    feature [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
funksjon [norsk]    function [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
function [engelsk]    funksjon(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
fundament [norsk]    bygningsbasis [dansk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fundament [norsk]    Bærekonstruksjon som overfører lasten fra byggverk til byggegrunnen.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Fundus, -i [latin]    bunn, grunn [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fungus, -i [latin]    sopp [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
functional [engelsk]    funksjonal(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
funksjonell [norsk]    operational [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fund raising [norsk]    pengeinnsamling, innsamlingsaksjon [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Funiculus, -i [latin]    lite tau, streng [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
funksjonstest [norsk]    functional test [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Functio, -ionis [latin]    funksjon, virkning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Functus officio [latin]    Having discharged his duty and thus ceased to have any authority over a matter
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
funksjonsfunksjon [norsk]    composite function [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Funksjonssystemer [norsk]    funksjonene i hjernen, definert separat i forbindelse med EDSS-skalaen.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Funnsannsynlighet [norsk]    Beskriver muligheten for ved boring å påvise petroleum i et prospekt. Funnsannsynligheten framkommer ved produktet av sannsynlighetene for at letemodellen eksisterer, tilstedeværelse av reservoar, av felle, av migrasjon av petroleum inn i fellen og av oppbevaring av petroleum i fellen (se letemodell).
Oljeordliste © Oljedirektoratet
funksjon, egenskap [norsk]    feature [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Function-prosedyre [norsk]    Function procedure [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fungerende, i gang [norsk]    up and running [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Funambulus pennantii [latin]    Nordpalmeekorn [norsk]   Northern Palm Squirrel [engelsk]   Sett nesten daglig på de fleste lokaliteter i lavlandet, kunne til tider være tallrik.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
funksjonstavleknapp [norsk]    Function tablet button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
funksjonalanalyse(n) [norsk]    functional analysis [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Fundamentale faktorer [norsk]    Konkrete faktorer som påvirker utviklingen i verdipapirmarkedet. Eksempler på dette er renteutviklingen, samfunnsøkonomiske og politiske forhold, faktorer vedr. bransjen eller vedr. det enkelte selskap.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
funksjonelt, kontrollerbart [norsk]    operably [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
funksjonalitetspakke, Feature Pack [norsk]    feature pack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft