Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Furan [norsk]    FURAN [engelsk]   molekylformel: C4H4O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
Karbofuran [synonym]    (2,3-Dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl)metylkarbamat [norsk]   7-BENZOFURANOL, 2,3-DIHYDRO- 2,2-DIMETHYL-, METHYLCARBAMATE [engelsk]   molekylformel: C12H15NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylfuran [norsk]    FURAN, 2-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C5H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Dekarbofuran [synonym]    (2,3-Dihydro-2-metyl-7-benzofuranyl)karbamat [norsk]   molekylformel: C11H13NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Tetrahydrofuran [norsk]    FURAN, TETRAHYDRO, - Dietylenoksid [engelsk]   molekylformel: C4H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,5-Dimetylfuran [norsk]    FURAN, 2,5-DIMETHYL- [engelsk]   molekylformel: C6H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,5-Bis(hydroksymetyl)tetrahydrofuran [norsk]    HEXITOL, 2,5-ANHYDRO-3,4-DIDEOXY- [engelsk]    2,5-Bis(hydroksymetyl)oksolan [synonym]   molekylformel: C6H12O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap