Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Furfurylalkohol [synonym]    2-Furanmetanol [norsk]   2-FURANMETHANOL [engelsk]   molekylformel: C5H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Tetrahydrofurfurylalkohol [synonym]    2-Hydroksymetyloksolan [norsk]   2-FURANMETHANOL, TETRAHYDRO- [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap