Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Furnarius cristatus [latin]    Toppovnfugl [norsk]   Crested Hornero [engelsk]   3 JVG 19.11., 10 ss 20.11., sett spredt langs veien 22.11., 5+ Chancani 24.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no