Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fusion [norsk]    Fusion [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
perfusion [engelsk]    gjennomstrømming, (med.) perfusjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Rask fusion [norsk]    Fast Fusion [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
loading infusion [engelsk]    initialinfusjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen