Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Fusjon [norsk]    Sammenslutning av selskaper, som regel ved utveksling av aksjer på bestemte betingelser.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Fusjon [norsk]    Når to eller flere (f.eks. aksje)selskaper slås sammen...  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
refusjon [norsk]    refund [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Refusjon [norsk]    Å få helt eller delvis tilbake en ytelse som en har ytet i forkant. ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Infusjon [norsk]    Tilførsel av væske eller legemidler i blodet over lenger tid
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Infusjon [norsk]    væske som får strømme inn i en åre (ved intravenøs infusjon) eller muskel (ved intramuskulær infusjon).
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Konfusjon [norsk]    forvirring
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
skatterefusjon [norsk]    tax refund [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
initialinfusjon [norsk]    loading infusion [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fusjonsdirektivet [norsk]    se Selskapsdirektiv nr 3
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
gjennomstrømming, (med.) perfusjon [norsk]    perfusion [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen