Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Future [norsk]    Børshandet kontrakt for kjøp/salg av et verdipapir eller en vare (f. eks. et fat olje) til en avtalt pris på en avtalt dato i fremtiden.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Future [norsk]    Standarisert avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en angitt mengde av en underliggende verdi, for eksempel en indeks eller råvarer, til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. I kontraktens løpetid foretas daglig oppgjør mot investors variasjonsmarginfor forskjellen mellom underliggende markedsverdi og futurens pris.
Derivatordliste © Oslo Børs
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
future value [engelsk]    sluttverdi, fremtidig verdi [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
futures date [engelsk]    termindato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
In the future [engelsk]    In futuro [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Words about the future [engelsk]    Verba de futuro [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
My concern is the future [engelsk]    Mihi cura futuri [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Examine the past, examine the present, examine the future [engelsk]    Respice, adspice, prospice [latin]   (look to the past, the present, the future)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom