Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
SÅRFYLLING [norsk]    Utbedring av skade på blokker og dårlig fylte fuger.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
vekselvis fylling [norsk]    switch loading [engelsk]   (av forskjellige væsker/fluider)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fylling, Benjamin [norsk]    Fenwick, Benjy [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
svøping, sekkefylling [norsk]    bagging [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sammensetning, etterfylling [norsk]    make-up [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
luft, fyll, spaltefyll, utfylling [norsk]    padding [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flatefylling, fyll, områdefylling [norsk]    bucket fill [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no