Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Fysioterapeut [norsk]    Physiotherapist [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fysioterapeut [norsk]    Person i helsevesenet som står for veiledning og aktiv deltagelse i fysikalsk behandling av pasienter. Fysioterapeuten har høyskoleutdannelse.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fysioterapeut [norsk]    suidu [samisk]   (s) //suidut (-idd-) 'massere; arbeide som fysioterapeut'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune