Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
GT [forkortelse/akronym]    Det gamle testamente [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 25 omtrentlig(e)
GTG [forkortelse]    Got to go [engelsk]   Chat: vanligvis brukt av en spiller som har vunnet penger og som er i ferd med å gå.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
DGT [eurojargon]    Oversettertjenesten [norsk]   Translation DG [engelsk]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
GTK [akronym]    Generaliserte tonisk-kloniske anfall [norsk]   Anfall hvor pasienten mister bevisstheten, faller, stivner først i kroppen for deretter å få kramper både i armer og ben. Under anfallet vil pustebevegelsene stanse, det kan komme fråde fra munnen og av og til kan det være ufrivillig avgang av urin og avføring.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
GTIN [norsk]    GTIN [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Nedlagt [norsk]    Closed down [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
oppsagt [norsk]    fired [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
forsagt [norsk]     forsagd el. forsagt [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
befengt [norsk]    báidnojuvvon [samisk]   (a) //NL63: gávpot báidnojuvvui rohttodávddas 'byen ble befengt med pest'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kartlagt [norsk]    charted [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
oppringt [norsk]    switched [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ødelagt [norsk]    ødelakt [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
få sagt [norsk]    sárdnomassii oažžut [samisk]   (- cc-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ro tungt [norsk]    skavlat; gavlat [samisk]   (adv) (-vll-) (-vll-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forvrengt [norsk]    distorted -a [engelsk]   (om bildebehandling)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grunnlagt [norsk]    grl. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
etterhengt [norsk]    hauled [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
ikke kartlagt [norsk]    uncharted [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
merket, utvalgt [norsk]    tagged [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
regnes for valgt [norsk]    be considered elected [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
angitt, oppgitt, valgt [norsk]    defined [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
selskapet holder stengt [norsk]    business closure [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
føre tilsyn med at arbeidsplanen blir fulgt [norsk]    supervise and ensure that the schedule is adhered to [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
med vitende og vilje; forsettelig, overlagt [norsk]    deliberately [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
klenge - klenget/klengte - klenget/klengt [norsk]    (klynge seg til)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Signalet kan sendes ut selv om A, B eller C er valgt [norsk]    The signal can be output even when A, B and C is selected [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen