Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
GTG [forkortelse]    Got to go [engelsk]   Chat: vanligvis brukt av en spiller som har vunnet penger og som er i ferd med å gå.
Pokerordliste © Nettpoker.nu