Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gal mun sahtan veahkehit du [samisk]    Klart jeg kan hjelpe deg [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind