Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Green-winged Saltator [engelsk]    Grønnvingesaltator [norsk]   Saltator similis  [latin]   1 Otamendi 28.11., 5 Ibera 30.11., 2-3 Salto Incartado 1.12., 1 Uruguai Prov. Park 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no