Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Green-winged Teal [engelsk]    Amerikakrikkand [norsk]   Anas carolinensis [latin]   WY, MT, Overraskende fåtallig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no