Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Greenland [greenland]    Grønland (attributiv) grønlandsk (også Greenlandic)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Greenland [engelsk]    Grønland [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Greenland shark [engelsk]    Håkjerring  [norsk]   Somniosus microcephalus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Greenland halibut [engelsk]    Blåkveite  [norsk]   Reinhardtius hippoglossoides [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet