Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Grenging [norsk]    Sprøytepåføring av en sparkelmasse, slik at det oppnås en ensartet, kornet overflate.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no