Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Grey Currawong [engelsk]    Sotkurrawong [norsk]   Strepera versicolor [latin]   1-3 Wyperfeld NP 28.-30.11., 2 v/Lorne 2.12., 3-4 Sherwood Forest 3.12., opptil 10 Wilsons Prom 5.-7.12. og 1 v/Sunbury 10.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no