Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Grey Partridge [engelsk]    Rapphøne [norsk]   Perdix perdix [latin]   1 ind mellom Havre og Great Falls - MT 19.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no