Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Grey Tinamou [engelsk]    Taotinamu [norsk]   Tinamus tao [latin]   1 TRC 8.9., H Pantiacolla 19. og 20.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no