Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Grey-capped Pygmy Woodpecker [engelsk]    Akrobatspett [norsk]   Dendrocopos canicapillus [latin]   Fire ind. i Corbett 26.2., tre dagen etter, en ved Forktail Stream 28.2. og en ved Naini Tal 1.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no