Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Grey-headed Lapwing [engelsk]    Gråhodevipe [norsk]   Vanellus cinereus [latin]   Erhai Lake
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-headed Lapwing [engelsk]    Gråhodevipe [norsk]   Vanellus cinereus [latin]   Fåtallig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no