Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Grid [norsk]    En teknologi under utvikling som muliggjør fleksibel, sikker og koordinert deling av elektroniske ressurser mellom forskere og forskningsgrupper. Både på regionalt, europeisk og globalt nivå samles kreftene for å realisere det vitenskapelige potensialet som ligger i å samkjøre høyhastighets datanettverk, tungregneanlegg, lagringssystemer, måleutstyr og forskningsdatabaser ved bruk av Grid-teknologi.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
grid [engelsk]    rutenett; linjenett; strømnett, ledningsnett; grill(rist) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grid [engelsk]    rutenett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
gridlock [engelsk]    strøm(av)brudd [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gridline [engelsk]    støttelinjer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
page grid [engelsk]    se grid
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grid iron [engelsk]    jernrist, jerngitter, gitterjern [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
angle grid [engelsk]    vinklingsrute [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
(page) grid [engelsk]    rutenett [norsk]   (grind)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no