Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Grisehalemakak [norsk]    Pig-tailed Macaque [engelsk]   Macaca nemastrina [latin]   20 ind Sepilok 12., 5 ind Sukau 13. og 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no