Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Grosbeak Weaver [engelsk]    Tykknebbvever [norsk]   Amblyospiza albifrons [latin]   Two sightings: one male and a female in Kakamega Forest 26/11 and likewise at the Sabaki River 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no