Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gross Rating Point [engelsk]    GRP [forkortelse]   Netto dekning multiplisert med frekvens.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup