Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Grunnfondsbevis [norsk]    Fritt omsettelig navnepapir, som på de fleste områder følger de samme regler som for aksjer i forretningsbank.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA