Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Grunning [norsk]    Første strøk av tynn olje, maling eller seis på et ubehandlet underlag.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no