Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Grunnleggende teknikk [norsk]    Kihon-waza [japansk]   (basic)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido