Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Grunnlov [norsk]    bestemmelser som konstituerer et lands politiske system og regulerer særlig viktige sider ved dets funksjonsmåte. Disse bestemmelsene kalles også forfatning eller konstitusjon
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
grunnlovssaker [norsk]    constitutional matters [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
grunnlovsforslag [norsk]    proposed amendments to the Constitution [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget