Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Grunnstøtning [norsk]    Båt som kjører eller har kjørt på grunn.
Maritim ordliste © MaritimStart