Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
grunnvann [norsk]    groundwater [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Grunnvann [norsk]    Vann som fyller porer og sprekker i løsmasser og berggrunn. Grunnvannet utgjør den underjordiske delen av vannets kretsløp.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Grunnvannsdirektivet [norsk]    80/68/EEC [direktivkode]   Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances. Official Journal L 20/80
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket