Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 7 nøyaktig(e)
gruppe [norsk]    group [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gruppe [norsk]    bundle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe [norsk]    bundle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe [norsk]    community [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe [norsk]    group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe [norsk]    group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gruppe [norsk]    Team [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 94 omtrentlig(e)
gruppere [norsk]    group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppere [norsk]    group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
øygruppe [norsk]    archipelago [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
gruppearv [norsk]    group inheritance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe(n) [norsk]    group [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Målgruppe [norsk]    Hvem forsøker du å nå? I applikasjonen ligger det inne muligheter til å selektere basert på en del enkel demografi.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
målgruppe [norsk]    target group [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
gruppeboks [norsk]    group box [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gruppevare [norsk]    groupware [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gruppenavn [norsk]    community name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datagruppe [norsk]    data group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppeboks [norsk]    group box [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppenavn [norsk]    group name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
varegruppe [norsk]    item group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rutegruppe [norsk]    route group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mva-gruppe [norsk]    sales tax group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gruppeleder [norsk]    Leader of party group in the City Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
partigruppe [norsk]    party group [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
undergruppe [norsk]    subset [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kundegruppe [norsk]    customer group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppekonto [norsk]    group account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppenivå [norsk]    group level [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
makrogruppe [norsk]    macro group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagergruppe [norsk]    storage group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gruppereiser [norsk]    Group travel, package tours [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fjern gruppe [norsk]    Clear Group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppepolicy [norsk]    Group Policy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
språkgruppe [norsk]    language group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lokal gruppe [norsk]    local group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nyhetsgruppe [norsk]    newsgroup [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
enhetsgruppe [norsk]    unit group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukergruppe [norsk]    user group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
global gruppe [norsk]    global group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
produktgruppe [norsk]    product group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rutingsgruppe [norsk]    routing group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidsgruppe [norsk]    workgroup [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kontrollgruppe [norsk]    control group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forsøksgruppe [norsk]    pilot group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
prosjektgruppe [norsk]    project group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kontrollgruppe [norsk]    En gruppe pasienter i en studie som brukes som sammenligningsgrunnlag med en testgruppe.
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Kontrollgruppe [norsk]    en gruppe deltakere som brukes som sammenligningsstandard ved et eksperiment. De må ha samme egenskaper som gruppen som får studielegemiddelet. Dette kan oppnås gjennom randomisering.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Gruppesekretær [norsk]    Secretary of party group in the City Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
stortingsgruppe [norsk]    party group [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Slett en gruppe [norsk]    Delete a Group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grupperingsrute [norsk]    grouping pane [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grupperessurser [norsk]    Team Resources [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grupper, klaser [norsk]    clusters [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
påhengt gruppe [norsk]    pendant group [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
diskusjonsgruppe [norsk]    En Usenet-gruppe hvor det diskuteres et mer eller mindre bestemt tema, f eks no.general eller no.sport.fotball. Uttrykkene newsgruppe (eng. newsgroup) eller nyhetsgruppe benyttes også.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
diskusjonsgruppe [norsk]    discussion group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppemedlemskap [norsk]    group memberships [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
varerabattgruppe [norsk]    item discount group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vare, mva-gruppe [norsk]    item sales tax group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternativgruppe [norsk]    option group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fjern fra gruppe [norsk]    Remove from Group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sikkerhetsgruppe [norsk]    security group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
universal gruppe [norsk]    universal group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ekte undergruppe [norsk]    proper subgroup [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
Gruppeforsinkelse [norsk]    Group delay [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
Opprett ny gruppe [norsk]    Create New Group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
abonnementsgruppe [norsk]    subscription group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppepolicyobjekt [norsk]    GPO [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppepolicyobjekt [norsk]    Group Policy object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilleggsvaregruppe [norsk]    supplementary item group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppevirkning(en) [norsk]    group action [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Lukket brukergruppe [norsk]    En brukergruppe hvor man har tatt spesielle grep for å beskytte den informasjonen som utveksles i internt gruppen.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
administratorgruppe [norsk]    Administrators group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administratorgruppe [norsk]    Admins group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
egendefinert gruppe [norsk]    custom group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
anleggsmiddelgruppe [norsk]    fixed asset group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
klynge, sektorgruppe [norsk]    cluster [engelsk]   sektorgruppe i disksammenheng, klynge ellers
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
konfigurasjonsgruppe [norsk]    configuration group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppefilterkontroll [norsk]    group filter control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunntekst for gruppe [norsk]    group footer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
topptekst for gruppe [norsk]    group header [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dekomponerbar gruppe [norsk]    decomposable group [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
grupperte dataområder [norsk]    volume groups [engelsk]   vg [akronym]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Gi nytt navn til gruppe [norsk]    Rename Group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppeidentitet, (gruppe-ID) [norsk]    group id [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
njusgruppe, diskusjonsgruppe [norsk]    newsgroup [engelsk]   (nyhetsgruppe)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
dynamisk distribusjonsgruppe [norsk]    dynamic distribution group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
enkel gruppe / simpel gruppe [norsk]    simple group [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
interessent, interessegruppe [norsk]    stakeholder [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Den politiske konsulentgruppe [norsk]    Group of Policy Advicers [engelsk]   GOPA [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Grupper kontakter etter status [norsk]    Group Contacts by Status [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
faktorgruppe / kvotientgruppe [norsk]    factor group [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
(arbeids)lag, (samarbeids)gruppe [avløserord]    team [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
gruppen Sikkerhetskopioperatører [norsk]    Backup Operators group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
temagruppe, nyhetsgruppe, diskusjonsgruppe [avløserord]    newsgroup [norsk]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
e-postaktivert universal sikkerhetsgruppe [norsk]    mail-enabled universal security group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
chelatdannende gruppe, chelatdannergruppe [norsk]    chelating group [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
arbeidsgruppe, arbeidsgruppe, arbeidsgruppe [norsk]    hunt group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
e-postaktivert universal distribusjonsgruppe [norsk]    mail-enabled universal distribution group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe som byttes ut eller fjernes i en kjemisk reaksjon [norsk]    leaving group [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen