Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Grus [norsk]    Betegnelse på bergartsfragmenter mellom 2 og 64 mm i diameter.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Ordbok / leksikon: 12 omtrentlig(e)
Grusvei [norsk]    Gravel road [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Grus grus [latin]    Trane [norsk]   Common Crane [engelsk]   Opptil 129 ind. i Keoladeo (23.2.). Sett hver dag her bortsett fra 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kohlegrus [tysk]    steinkullgrus [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Grus antigone [latin]    Sarustrane [norsk]   Sarus Crane [engelsk]   40-50 Bromfield Crater 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grus antigone [latin]    Sarustrane [norsk]   Sarus Crane [engelsk]   Sett daglig i Keoladeo med opptil 28 ind. (20.2.). Dessuten 30 ind. i Bund Baretha 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grus rubicundus [latin]    Brolgatrane [norsk]   Brolga [engelsk]   8-10 Bromfield Crater 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grus canadensis [latin]    Kanadatrane [norsk]   Sandhill Crane [engelsk]   WY, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
grusom, voldsom [norsk]    savage [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
Grus nigricollis [latin]    Svarthalstrane [norsk]   Black-necked Crane [engelsk]   2 rastende ind Koko Nor, 7 ind på hekkeplass ved Madoi hvorav en på reir
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grus leucogeranus [latin]    Snøtrane [norsk]   Siberian Crane [engelsk]   De to årvisse snøtranene i Keoladeo ble loggført hver dag vi var der; fuglene holdt seg i den østlige delen av Mansarovar. Ryktene sier de holdt seg i parken fram til 4.3.; ved formiddagstider den dagen ble de sett ta av og trekke nordover. Vi får se om de dukker opp igjen neste år.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
grusom handling, grusomhet [norsk]    atrocity [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bryte i småstykker, smuldre opp; falle sammen, falle i grus [norsk]    crumble [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no