Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Guillain-Barrés syndrom [norsk]    muskelsvakhet eller lammelser som begynner i føttene og sprer seg oppover
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen