Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Gulbrilletrogon [norsk]    Violaceous Trogon [engelsk]   Trogon violaceus [latin]   1 Carara 24/2, 1 Santa Rosa 26/2, 1 M La Selva 1/3, 1 M ss 2/3, 1 Lagarto 8/3, 1 M Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gulbrilletrogon [norsk]    Violaceous Trogon [engelsk]   Trogon violaceus [latin]   1 Eco Amazonia 5.9., 1 TRC 8.9., 2 Amazonia Lodge 18.9., 1 Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no